Uncategorized

Nieuwe bestrating Breughellaan

De afgelopen weken is door de werkers van de firma Rosenboom hard gewerkt zodat, volgens planning, op 25 en 26 oktober geasfalteerd kon worden. Met het gereedkomen van de vernieuwde riolering en bestrating van de Breughellaan is een einde gekomen aan ruim 2┬Ż jaar overlast door het nieuwbouwproject Buyten den Veste, omdat alle aan- en

Read More...