Historie

Historie van Residence Bosch van Bredius

De omgeving van de Amersfoortsestraatweg in Naarden was in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw een aaneenschakeling van prachtige buitenplaatsen en landerijen.
Het karakter van het gebied was voornamelijk ontstaan door de afzanding (afgraving) van deze hoge (zand-)gronden. Het zand werd met tjalken over de aangelegde zanderijsloten weggevoerd, veelal naar Amsterdam voor de bouw van nieuwe woonwijken.
Dit afzanden van de honderden hectaren moet – zonder de hedendaagse technieken – een enorme klus zijn geweest met slechts mankracht, kruiwagens, scheppen, spaden en tjalken. De hoogteverschillen zijn ook nu nog duidelijk te zien in de afwisselende vegetatie: lage afgezande weilanden naast de oorspronkelijke hoge bossen. Denk maar aan de hoge ligging van het huis Flevorama en de weilanden ervoor en ernaast aan de Flevolaan en Bollelaan.
Op deze afgezande gronden ontstonden vele bekende kwekerijen (rozen en vruchtbomen) en prachtige buitenplaatsen. Zo ook een landerij met zomerhuisje,  het huisje van de in Amsterdam geboren Jacob Boelen (1771 – 1828), eigenaar van de kwekerij Kweeklust. Dit perceel werd in 1908 aangekocht door de Rotterdammer Willem Anne van Dorp (1847 – 1914). Willem Anne, de grootvader van de auteur (Gijs Kolff, zie voetnoot) woonde met vrouw en kinderen op de Herengracht 170 (het beroemde Bartolottihuis) in Amsterdam en vernoemde het kleine zomerhuisje / boerderijtje aan de eerder genoemde straatweg Klein-Rubroeck, zo genoemd naar Willem’s buitenplaats Rubroeck in Rotterdam Crooswijk.

 

 

Het zomerhuisje aan de Amersfoortsestraatweg bij de Breughellaan

In 1910 besloot het gezin van Dorp uit Amsterdam te vertrekken om zich definitief “buiten” te vestigen op hun landgoed in Naarden. Men bouwde daartoe de grote en ruime villa Klein-Rubroeck met een prachtige grote tuin aan een van de zanderijsloten langs de straatweg. Klein-Rubroeck, dikwijls kortweg Rubroeck genaamd, was ontworpen door de bekende Gooise landhuizenarchitect Theodore Wilhelm Rueter (1876 – 1963) uit Blaricum.

 

 

 

 

De villa Klein-Rubroeck met links de Amersfoortsestraatweg en aan het einde van de weg rechts hotel Jan Tabak

Het onderhoud van de tuinen werd verzorgd door tuinlieden uit Huizen en Blaricum. Daar bijna alles nog met handkracht werd gedaan, was het onderhouden van huis, tuin, moestuin, menagerie en soms ook de boomgaard alleen mogelijk met goed personeel. De tuin had een Franse aanleg met strakke lanen en vele bloembedden met rozen. Op de straatweg reed toen nog de met een stoomlocomotief aangedreven tram van de Gooische Tramweg Maatschappij. Door de vele ongevallen van dit “snelheidsmonster” ook wel de “Gooische moordenaar” genoemd.

 

Noord-west gevel gezien vanaf de Breughellaan

In 1960 heeft de gemeente het terrein aangekocht en werd weldra de villa gesloopt om plaats te maken voor de nodige woningbouwplannen. Het heeft uiteindelijk nog tot 1973 geduurd voordat men een definitief plan in werking kon stellen.
In 1974 werd op het terrein van het voormalige buiten Klein-Rubroeck een gloednieuw service complex met 76 aooartementen opgetrokken met de naam Bosch van Bredius. Om de hoge servicekwaliteit tot uitdrukking te brengen werd aan deze naam weldra Residence toegevoegd. De nazaten van Dam / Kolff moeten (anno 2023) nog steeds wennen aan deze in hun ogen misleidende naam. Ter compensatie noemde Gijs’ zuster Margriet Henny – Kolff haar buiten in Wassenaar Nieuw-Rubroeck.

 

Residence Bosch van Bredius ten tijde van de nieuwbouw van de villawijk Buyten den Veste in 2021

De nazaten van Dam / Kolff moeten (anno 2023) nog steeds wennen aan deze in hun ogen misleidende naam. Ter compensatie noemde Gijs’ zuster Margriet Henny – Kolff haar buiten in Wassenaar Nieuw-Rubroeck.

Over naamgeving gesproken, de korte historie van Het Hotel Bosch van Bredius aan de Oud-Blaricummerweg is zeker vermeldenswaardig. De oorspronkelijke locatie – nu onder de A1 – ligt dus in feite niet in de buurt van het Bosch van Bredius complex aan de Amersfoortsestraatweg.

Het hotel werd ontworpen door de architect Jacobus Augustus (Jacques) van Straten (1862 – 1920) en opende haar deuren in 1910.

De Duitse bezetter vorderde het luxueuze hotel in 1944 als hoofdkwartier van de Wehrmacht.

Op 21 maart 1945 werd het, samen met de eveneens bezette Palmkazerne in Bussum, gebombardeerd door de RAF. Bij deze luchtaanval zijn elf doden en vele gewonden gevallen,

Om de naamsverwarring nog wat groter te maken, werd in 2016 Brediushoeve aan de Oud-Blaricummerweg opgeleverd (klein service appartementen complex).

 

 

 

Brediushoeve

Brediushoeve ligt dus wél dicht bij de oorspronkelijke locatie van het hotel (onder de A1).

Voetnoot van de redactie:

Dit artikel is een verkorte samenvatting van het familieverhaal “Kolffen in Naarden” van G.H. (Gijs) Kolff (1927 – 1980).

Het oorspronkelijke verhaal werd gepubliceerd in het historische tijdschrift van Naarden“de omroeper”, juni 2001, jaargang 14  nr. 2.

april 2024